Om en timme är det dags att inta scenen. #Världensbarn #SVT1