Ericsson Globe, next stop Tele2Arena!

Ericsson Globe, next stop Tele2Arena!